KOJIMA BERI – bordure tatami – Kurashiki Japan 2020 – bd