KURASHIKI ANTIQUE DENIM KIMONO – kimono & jean- Kurashiki Japan 2019 – bd